EL KÂRDA GÖNÜL YÂRDA

Sufi de diğer insanlar gibi dünyada yaşar. Burada alır, verir, üretir, mücadele eder, yer, içer ve ölür; herkes gibi. Dünya ahiretin tarlasıdır, işlenecek, mamur edilecek ve nihayetinde insanın kemal bulacağı yer burasıdır. Lakin dünyayı seven dünyada kalır. O yüzden sufinin eli işinde gücünde, kârında iken gönlü ise yarindedir. Zira onun gözünde altın ile pul, madde ile mana, zahir ile batın bir olmuştur; elinin değdiği, gözünün değdiği herşey gönüldür artık, dostun yüzüdür.

Dr. Tolga Keskin dünyaya, ticarete, ekonomiye sufice bakmanın ne demek olduğuna dair “Tasavvuf- İktisat İlişkisi Üzerine Yazılar” başlıklı bir yazı dizisini ABAD Blog okurları için hazırladı. Giriş bölümünü sizlere takdim ediyoruz.

Dr. Tolga Keskin
ABAD Blog için yazdı.
17.11.2021

(Tasavvuf-İktisat İlişkisi Üzerine Yazılar-1)

Giriş

 

Tasavvufun insanı tembelliğe alıştırdığı, işten güçten alıkoyduğu, dolayısıyla iktisadi hayatı durağanlaştırarak geri kalmaya yol açtığı geçmişten günümüze sürekli karşımıza çıkan bir tenkittir. Bu düşüncenin arka planında ise tasavvufun insanı genellikle önceden yazılmış bir kadere teslim ederek, fânî dünyada fazla çalışmaya ve ömür tüketmeye gerek olmadığını telkin ettiği iddiası bulunmaktadır. Geçmişte ve günümüzde elbette bu yaklaşımın oluşmasına zemin hazırlayan münferit bazı uygulamalar olmuş olabilir ancak bunu genellemek oldukça yanlış sonuçlar doğurmaktadır. Sufilerin hayatları yakından incelendiğinde ise iddiaların aksine oldukça aktif, insanlarla içiçe, çevreye ve sosyal meselelere duyarlı, elinin emeği ile helal rızık kazanma, insanlara faydalı olma, varlığa hizmet etme peşinde bir hayatla karşılaşılmaktadır.

 

Onlar iktisadi hayatı insan-madde ilişkisine indirgememişler, el-Maliku’l- mülk, er-Rezzak, el-Kerim, el-Vehhab, el-Muksid, el-Adl, el-Gani, el-Muğni, el-Varis, el-Baki olan Allah’ı ve onun meleklerle tezahür eden kuvvetlerini hayatın her alanında olduğu gibi iktisadın içinde de bulmuşlar ve varlıkla ilişkilerini ona göre düzenlemişlerdir. Onlar her alanda olduğu gibi iktisadi hayatta da Resulullah (sav)’ın metodunu uygulamışlardır.

 

Onlar çokluğa değil berekete önem vermişler; tasavvuf yoluna helal lokma ile girildiğini, zühdün dünyadan el etek çekmek değil dünyevi şeylere gönül vermemek anlamına geldiğini, terkin gönülde gerçekleştiğini, tevekkül ve kanaatin insanı çalışmaktan alıkoymadığını, fakrın gerçek zenginlik olduğunu bilmişler, halveti toplum içinde idrak etmişler, tevhide dayalı îsâr anlayışıyla senlik benlik davasından geçmişlerdir.

 

Onlar, birbiri ile bütünlük içindeki maddi ve manevi hayatta Allah’ın muradına uygun olarak iş bölümünün esas olduğunu, ihtiyaçlara göre meslekler geliştiğini, üretimin ve tüketimin nefsin istek ve ihtiraslarına değil gerçek ihtiyaçlara yönelmesi gerektiğini, emeği temel değer kabul edip israftan kaçınmak gerektiğini; ticaretin Allah’ın kullarına hizmetin bir aracı olduğunu, ekonomik imkanların Hak yolunda kullanılması gereken emanetler olduğunu, hakiki zenginliğin gönülde olduğunu, maddi ve manevi imkanların paylaşıldıkça anlamlı olduğunu idrak etmişlerdir.

Bu idrakleri neticesinde, tarih boyunca fütüvvet ve ahilik gibi oluşumları yönlendirmişler, tekkelerde ve vakıflarda insana ve varlığa her türlü hizmeti ulaştırmanın gayreti içinde olmuşlardır. Hizmetten bir beklentileri olmadığı gibi hizmet yolunda çilelere katlanmışlardır.

 

“El Kârda Gönül Yârda” başlıklı bu yazı dizisinde, yukarıda izah edilen genel çerçeve içinde, sufilerin insana ve hayata bakışları, iktisadi ve sosyal hayata yönelik münferit ve teşkilatlı faaliyetleri ve varlığa hizmetleri, tasavvuf edebiyatından seçmelerle ve tarihten örneklerle paylaşılacaktır.

 

Bu alanda verilecek tüm örneklerde görülen ortak husus, sûfînin en temel çalışma motivasyonunun bir bütün olarak idrak edilen varlığa Hak rızası için, aşk ile hizmet etmek gerektiği düşüncesidir. Zira sûfî için iktisat, fiziksel ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ekonomik faaliyetlerin çok ötesinde, ilahi murad ve takdir çerçevesinde varlığın birliğini ve dönüşümünü okumaktır.

Diğer Yazıları

YERYÜZÜNDE YALINAYAK

İçten dışa, dıştan içe; seferlerimiz... Yeni yılın ilk yazısı Leyla İpekçi'nin kaleminden. Dünya, bütün hikayemiz burada, yol arkadaşlığımız. Çıkıp gidemeyeceğimiz içimiz dışımız. Kimine cife, zindan, cehennem. Kimine cennet. Kimine ateş [...]

BENLİK KİBRİ; ÖĞRENMENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Ben bilirim egosu. Bilmeyi kartvizite, unvana, diplomaya, sertifikaya sıkıştırmak.  Kendimizi bilmekten, varlığa faydalı olmaktan çok adımızdan söz ettirmek, unvan, itibar, makam için  öğrenmek. Leyla İpekçi öğrenmenin, bizi aslımızla sürekli irtibat [...]

ÖĞRENMEK KALPTEN KALBE GEÇİŞTİR

ABAD Blog'da Genç Bilgeler diye bir köşemiz var. Leyla İpekçi'nin iki yıl önce kaleme aldığı ama hala dün yazılmış gibi güncelliğini koruyan bu çok önemli yazı dizisinden derlenen kesitler işte [...]

ÇÜNKÜ HARFLERDE “İNSAN” SAKLIDIR

"Yazarken hep sevdiğimle beraber olmak için yazarım. Aşk duygumun tecellisi bu yüzden yazmakla zuhur eder. Yıllar içerisinde dünyaya, hayata ve insanlığa dair en dip manâları hep kalemimin ucundan sayfalarıma indirdikçe [...]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir