Bir Baştan Bir Başa Anadolu

Türkiye genelindeki ortaöğrenim kurumlarında yer alan öğrencilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bir dizi seminer programı olarak hazırlanan bu proje ile en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, üzerinde yaşadığımız bu toprakların bizlere miras olarak bıraktığı paha biçilmez insan hazinelerimizin daha çok tanıtılması ve bu değerlerin yaşanmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Nihai yararlanıcıların ise, içinde yaşadıkları toplum ve daha genel anlamda seminerlerden yararlanan gençlerimizin çevreleriyle kurdukları ilişkiler neticesinde, tüm insanlık olacağı ümit edilmektedir.

 

Geçmişin doğru okunması, içinde yaşadığımız çağa ışık tutmamızı sağlayacaktır. Anadolu Geleneği’mizin rehberliği, birbirimize daha çok bağlanıp çalışmamızı; sahip olduğumuz değerlerin verdiği ümit ise bugün ve gelecekte, daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır.

 

Proje kapsamında, hedef gruplara ücretsiz kitap dağıtımı ile meyve fidanı dikimi yapılacak, tüm Türkiye genelinde doğudan başlamak üzere 7 bölgede belirlenen okullarda günün koşullarına göre internet tabanlı ya da yüz yüze buluşmalar gerçekleştirilecektir.

 

 1. Düşünceleri ve bizzat yaşayışları ile sadece bu toprakları değil, dünyayı da etkilemiş bulunan Anadolu irfanının temsilcilerini daha çok tanımak, daha çok sevmek.
 2. Anadolu irfan geleneğinin nasıl oluştuğunu, geliştiğini ve Anadolu’yu mayalayan manevi direklerimizin, kültürümüze neler kattığını anlatabilmek.
 3. Sahip olduğumuz edebi, irfanî ve kültürel zenginliğin geçmişte kalmadığı, bilakis değerinin her zamankinden daha da büyük olduğunu vurgulanmak.
 4. İncelikli yaşamaya dair birbirimize hatırlatmalarda bulunmak. Zira bazen unuturuz ancak güzel olanı görünce hemen aslolanı hatırlarız.
 5. Tüm varlığa tek bir gözle bakmanın; sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, empati, ilim, insan hakları, adalet gibi kavramların Geleneğimizde nasıl işlendiğini görmek.
 6. Emaneti, sahibine vermeden önce, bu emanetlerin kıymetini anlatmak.

Geleneğin İzcileri

Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD), Anadolu’nun irfan ve hikmet Geleneği’nin çağları aşan düşüncelerinin yayılmasına ve Türk kültür değerlerine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Farklı alanlarda yürütmekte olduğumuz faaliyet ve projelerimizde mihenk noktamız, her zaman bu esaslardır.

Bu çerçevede, düşünceleri ve bizzat yaşayışları ile sadece bu toprakları değil, dünyayı da etkilemiş bulunan Anadolu irfanının temsilcilerinin, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha kapsamlı anlaşılmasını sağlamak üzere orta öğrenim kurumlarında bulunan gruplara yönelik olarak, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlükleri ile karşılıklı belirlenecek bir programlama ile, öngörülen konuların aşama aşama anlatılması yönünde bir dizi proje hazırlanması öngörülmektedir.

Öncelikli amacımız, en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, üzerinde yaşadığımız bu toprakların bizlere miras olarak bıraktığı paha biçilmez insan hazinelerimizi daha çok tanıtarak, emanetçisi olduğumuz bu değerlerin yaşanmasına ve yaşatılmasına katkı sağlamaktır.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile mevzuat çerçevesinde yapılacak işbirlikleri ile önerilen ve uygun görülen konularda, ABAD Gönüllüleri tarafından, o günün koşullarına göre belirlenecek gerek web tabanlı ortamlarda gerek uygun görülen mekânlarda,  karşılıklı tespit edilecek tarih ve saatlerde, öğrencilere yukarıda açıklanan hususlarda sunumlar yapılacaktır.

Örnek teşkil etmek üzere, Üsküdar İlçe Eğitim Müdürlüğü ile Derneğimiz arasında 18/10/2020 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, öncelikli olarak öğretmenlere, 2021 yılının Ocak ayı içerisinde belirlenen günlerde, farklı başlıklar altında 3 ayrı sunum yapılmıştır.

Anadolu topraklarının irfan tarihinin esaslı noktalarının ve 2021 yılının, Türk edebi dilinin kurucularından biri olarak kabul edilen mutasavvıf-şair Yunus Emre’nin, 700 üncü vuslat yıldönümü olması sebebiyle bilhassa Yunus Emre ve eserleri olmak üzere önemli isimlerin anlatılacağı bu sunumlarla, sahip olduğumuz edebi, irfanî ve kültürel zenginliğin geçmişte kalmadığı, bilakis değerinin her zamankinden daha da büyük olduğu vurgulanmaya çalışılacaktır.

 

Bu çerçevede,  Bengü Özdemir tarafından gerçekleştirilmesi planlanan, “Mindfulness ( Bilinçli Farkındalık) ve Stres Yönetimi” başlıklı söyleşide:

 

 • Mindfulness nedir?
 • Mindfulness’ın Bilimsel Temelleri
 • Mindfulness’ın kazanımları
 • Mindfulness ‘in Stres Yönetimindeki kullanımı
 • Zor duygu ve düşüncelerle başa çıkabilme kapasitesini artırmaya yönelik Mindfulness pratikleri

 

Zuhal Öztürk tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Yunus Emre Bize Ne Söyler” isimli söyleşide ise aşağıda yer alan hususlarda bilgi paylaşımı yapılacaktır:

 

 • Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği’nin tanıtımı (ABAD): Amacımız ve yürütmekte olduğumuz projeler
 • 2021 Yılının önemi-Yunus Emre Yılı
 • “2021-Yunus Emre’nin 700. Vuslat Yıldönümü” münasebetiyle, ABAD tarafından düzenlenen “2021 Yunus Emre Ödülleri-Hikaye Yarışması”nın tanıtımı
 • Yunus Emre’nin bizlere bıraktığı miras ve emanet nedir?
 • Yunus Emre Olmak

 

Böylece özellikle küresel bir salgın krizi içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarımızda, çaresiz ya da kaybolmuş hissetmek yerine, Geleneğimizin izini sürerek çıkış yolunu bulma gayreti içinde olacağız.

 

Yunus Emre Yılı olarak ilan edilen 2021 yılı, bu bakımdan son derece önem arz etmektedir. Zira geçmişin doğru okunması, içinde yaşadığımız çağa ışık tutmamızı sağlayacaktır. İnanıyoruz ki Anadolu Geleneği’mizin rehberliği, birbirimize daha çok bağlanıp çalışmamızı; sahip olduğumuz değerlerin verdiği ümit ise bugün ve gelecekte, daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır.

 

Haberler

Haberler

ABAD’ın Fidanları Serhadde de Ulaştı

READ MORE

Haberler

Bir Baştan Bir Başa Anadolu | Afyonkarahisar

READ MORE

Haberler

Bir Baştan Bir Başa Anadolu | Erzincan Mem’den Teşekkür

READ MORE

Haberler

Bir Baştan Bir Başa Anadolu | Erzincan

READ MORE