Hakkımızda

(A)nadolu
(B)ilgelerini
(A)raştırma
(D)erneği

Derneğimiz, 14 Kasım 2019 tarihinde, Anadolu erenlerinin çağları aşan düşüncelerinin yayılmasına, Anadolu irfânının ve Türk kültür değerlerinin günümüz dünyasında tanınmasına, yaşanmasına ve yaşatılmasına zemin oluşturmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda  kamuoyunda farkındalık yaratacak çalışmalar yapmak, kitaplar yayımlamak ve dağıtmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeler geliştirmek ve yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Ulaşmak isteğimiz nokta,Türk kültür değerlerimizin yaşatılmasına katkıda bulunmak, toplumsal birlik ve dayanışma duygumuzu güçlendirmeye yönelik faaliyet ve etkinliklerde bulunmaktır.

BİZDEN FOTOĞRAFLAR

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Figen Tan

Başkan Yardımcısı

Nihal Sivaslı

Genel Sekreter

Gonca Arslancan

Sayman

Başak Yılmaztürk

Üye

Muhammet Bağkır Köse

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Başkanı

Ümmü Füsun Özcan İnceoğlu

Üye

Zuhal Öztürk 

Üye

Özge Gürses