HAKKIMIZDA

Anadolu
Bilgelerini
Araştırma
Derneği

Anadolu, büyük bir kalp gibi. Binlerce yıldır atıp duruyor. Dünyaya bilgi, paylaşma, birlik ve dayanışma duygusu dağıtıyor. Yaklaştıkça, mesafeleri kaldırdıkça, tanıdıkça, bildikçe, sevdikçe kendini daha yüksek sesle anlatıyor. Bin yıllardır medeniyetler, devletler, seyyahlar, filozoflar, şairler, sanatçılar, bilginler gelip geçiyor üzerinden. Her biri en değerli tohumunu o herkesin anası Anadolu toprağına ekiyor. Derneğimiz bu birikimi bütün unsurları ile yakından tanımak, sevmek, bilmek ve paylaşmak isteyen bir grup tarafından 14 Kasım 2019’da, Üsküdar’da kuruldu. Anadolu’yu turist gibi değil seyyah gibi gezen ve gördükçe büyülenen tanıdıkça büyük bir saygı ve sevgi ile bağlanan bir grup. 

 

Anadolu’nun dört bir yanında kitap kampanyaları, gençlere ve çocuklara yönelik çeşitli edebiyat ve kültür yarışmaları, kültürel içerikli online ve yüz yüze eğitim faaliyetleri, meyve fidanı ve ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli kültür gezileri gibi faaliyetler düzenleyerek bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 

 

Tüm bu proje ve faaliyetleri gerçekleştirirken Anadolu insanının yerel kültürü ve irfanı, öte yandan Anadolu bilgelerinin bu yerelliği aşan evrensel öğretileri en büyük ilham kaynağımız olmaya devam ediyor.  Bugüne kadar 15 bin fidan diktik, 5 bine yakın kitap dağıttık, 2 binden fazla çocuğa ulaştık ve 80 kadar kurumla işbirliği yürüttük. Etkinlik alanlarımız yaptıkça, yeni şeyler öğrendikçe genişliyor.  Yerel kültürel değerlerin evrensel değerlerle iç içe yaşanmasına, tanınmasına ve geleceğe aktarılmasına hizmet etmek, ulusal ve uluslararası alanda farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

Ülkemizin de taraf olduğu 1954 tarihli Avrupa Kültürü Sözleşmesi, 1972 Tarihli UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi, 2003 Tarihli UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gibi uluslararası metinleri göz önünde bulundurarak Anadolu kültürünü, tüm yerel unsurları ve derinlikleri ile tanımayı, özellikle doğa ve çevreye dair değerlerini korumayı, çocukların ve gençlerin de bu bilince dahil olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Anadolu kültürel mirasını sadece mimari ve yazılı eserler üzerinden değil sözlü gelenekler ve anlatımlar, el sanatları, toplumsal uygulamalar, doğa ve çevre ile ilgili bilgi ve uygulamaları da dikkate alarak öğrenmeyi ve aktarmayı amaçlıyoruz.

HEDEFİMİZ

Anadolumuzun, daha geniş anlamda kültür coğrafyamızın unutulan değerlerini keşfetmek, hatırlamak, öğrenmek.

 

Geleneksel değerlerimizi evrensel kültürel değerlerle buluşturmak ve genç nesillere yaratıcı ve yenilikçi bir içerikle aktarabilmek. 

 

 Anadolu’nun tarım ve çevre konularındaki geleneksel birikimini ve bilgisini yakından tanımak. 

 

 Çevreci bir etiğin gelişimine Anadolu’muzun değerlerinden beslenen katkılar sunabilmek. 

 

Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için ulusal ve uluslararası projeler üretmek, proje ortaklıkları geliştirmek. 

Elbirliğiyle gönüller abad olsun diye çalışmaya devam...

15000

FİDAN DİKTİK

4800

KİTAP GÖNDERDİK

2300

ÇOCUĞA ULAŞTIK

80

KURUMLA ÇALIŞTIK

Kırsal bölgeler başta olmak üzere Anadolu’nun dört yanına kampanyalar düzenleyerek kitap ulaştırıyoruz, çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma ve öğrenme azmini geliştirmeyi hedefliyoruz.

DEVAMI

Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik edebiyat, kültür ve sanat alanlarında yarışmalar düzenliyoruz.

DEVAMI

Yüzyüze ve çevrimiçi kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenliyoruz.

DEVAMI

Çocuklarımız ve geçlerimiz başta olmak üzere gönüllülerimizin katılımıyla geniş çaplı fidan, özellikle meyve fidanı dikim etkinlikleri düzenliyoruz.

DEVAMI

Anadolumuzun kültürel ve tarihi değerlerini keşfetmek, tanımak ve öğrenmek için “seyyah olayım bir zaman” diyerek kültür gezileri organize ediyoruz.

DEVAMI

BİZDEN FOTOĞRAFLAR

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Figen Tan

Başkan Yardımcısı

Zuhal Öztürk

Genel Sekreter

Gonca Arslancan

Sayman

Başak Yılmaztürk

Üye

Muhammet Bağkır Köse

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Başkanı

Ümmü Füsun Özcan İnceoğlu

Üye

Fatih Ergüner 

Üye

Selma Ünlü