ANADOLU BİLGELERİNİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ (ABAD)

‘ABAD YUNUS EMRE BÜYÜK ÖDÜLÜ’
CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI
“CUMHURİYETİ ANLAMAK” KONULU

ORTAOKUL VE LİSELER ARASI HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

 • Bu şartname örneği; Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri yönergesi hükümlerine göre
  hazırlanmıştır.

1. Etkinlik Konusu: “Cumhuriyeti Anlamak” temalı hikâyeler

 

2. Etkinliğin Türü: Hikâye Yarışması

 

3. Etkinliğin Amacı: Büyük emeklerle kazandığımız ve yaşattığımız Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlarken, Türkiye Yüzyılında çocuklarımızın ve gençlerimizin tarihi ve kültürel zenginliğimize, millet olarak verdiğimiz büyük mücadeleye ve insana, varlığa, dünyaya, vatan sevgisine yönelik farkındalıklarını geliştirmek.

 

4. Etkinlik Kapsamı ve Katılımcılar: Türkiye Geneli

 

5. Davet Edilen Okullar: Türkiye Genelindeki tüm Ortaokul (Resmi ve Özel
Ortaokullar ile İmam-Hatip Ortaokulları) ve Liseler
(Resmi ve Özel Liseler, İmam-Hatip Liseleri ve
Meslek Liseleri)

 

6. Genel Katılım Şartları:

 •  Katılımcılar yarışmaya tek bir hikâye ile katılabilir
 • Hikâyeler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
 • Katılımcılar veli ya da vasilerden izin yazısı almak zorundadır.
 • Özel gereksinimli bireylerin belirtmesi halinde her türlü destek, gereksinimleri dernek tarafından karşılanacaktır.

 

7. Mevzuata Uygunluk: Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

 

8. Ücret Durumu: Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

 

9. Gönüllülük: Katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.

 

10. Veli Muvafakati: Öğrencilerin katılımında velisinin yazılı olarak izni Ek-1 formu ile alınacaktır.

 

11. Katılımcılardan İstenenler:

 • Öğrenci Velisi tarafından imzalanmış “Ek-1, Veli, Veli İzin Belgesi”
 • Öğrenci Velisi tarafından imzalanmış “Ek-2, Açık Rıza Onayı”
 • Katılımcı ve Velisi tarafından imzalanmış “Ek-3, Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı

 

12. Eserlerin Nereye ve Nasıl Gönderileceği?

 • Hikayeler ve tüm izin belgeleri abad.org.tr/yunus adresindeki başvuru sayfasından gönderilmelidir.
 • Her türlü yazışmalar için; info@abad.org.tr mail adresini kullanabilirsiniz.

 

13. Ek’lerin Nereye ve Nasıl Gönderileceği?

 • Ek-1, Ek-2, Ek-3 imzalı izin belgeleri taranmış ya da fotoğrafı çekilmiş olarak abad.org.tr/yunus adresindeki başvuru sayfasından gönderilmelidir. Katılımcılar veli ya da vasilerinden izin belgesi almak zorundadır.
 • Her türlü yazışmalar için; info@abad.org.tr mail adresini kullanabilirsiniz.

 

14. İzin Süresi: 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlıdır.

 

15. Pedagojik Esaslara Uygunluk: Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur.

 

16. Reklam ve Tanıtım: Yarışmayı düzenleyen Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği dışında kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve öğelere yer verilmeyecektir.

 

17. Kişisel Veriler:

 • Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların/öğrenci velilerinin açık rıza onayı (Ek-2 form ile istenecektir) alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir.
 • Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resmen silinecektir.

 

18. Engellilerin Etkinliğe Erişimine İlişkin Bilgiler Yarışmamızın her kategorisinde engelli öğrencilerin
de katılımını bekliyoruz.

 

19. Sponsorluk Durumu Yarışmamızın tüm giderleri Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği tarafından karşılanacaktır.

 

20. Telif Hakkı:

 • Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir.
 • Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.1.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
 • Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya derneğimiz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

 

21. Etkinlik Tarihi: 14.06.2024

 

22. Etkinlik Yeri: Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği

 

23. http://ayse.meb.gov.tr adresine bilgilerin girildiği tarih: 11.12.2023

 

24. Başvuru Başlama Tarihi: 29.01.2024

 

25. Başvuru Bitiş Tarihi: 23.04.2024

 

26. Başvuru Yeri: Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği web sitesi

 

27. Başvuru Usulü: Online

 

28. Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 19.05.2024

 

29. Sonuçların Açıklanacağı Yer: Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği Web Sitesi ve sosyal medya hesaplarından çevrim içi olarak açıklanacak.

 

30. Yarışma Sonuçlarına İtirazın Nasıl Yapılacağı?

Sonuçların açıklanacağı 19.05.2024 tarihinden itibaren 7 gün içinde info@abad.org.tr adresine başvurunuzu ve gerekçenizi bildirebilirsiniz.

 

31. Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ve Özellikleri:

Ortaokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: Tablet + 2.500 TL (10 İnç, 4 GB
Ram, 32 GB Dahili Hafıza)

İkincilik Ödülü: Tablet + 1.500 TL (10 İnç, 4 GB
Ram, 32 GB Dahili Hafıza)

Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL

 

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: Tablet + 2.500 TL (10 İnç, 4 GB
Ram, 32 GB Dahili Hafıza)

İkincilik Ödülü: Tablet + 1.500 TL (10 İnç, 4 GB
Ram, 32 GB Dahili Hafıza)

Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL

 • Yukarıda belirtilen ödüller 01.06.2024 – 14.06.2024 tarihleri arasında; para ödülleri katılımcı velilerinin verdikleri IBAN numaralarına, tabletler ise katılımcı velilerinin belirttikleri adreslere derneğimiz tarafından kargo ile ulaştırılacaktır.
 • Ödül alan yarışmacılara gönderilecek hediyelerin kargo ücreti dernek tarafından karşılanacaktır.

 

32. Etkinlik Bütçesi ve Bütçe Kaynakları: Yarışmanın tüm bütçesi Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği tarafından karşılanacaktır.
Tahmini bütçe 31,000.- TL olarak hesaplanmıştır.

 

33. İletişim Telefonu: 0 552 331 96 17

 

34. İletişim e-posta adresi: info@abad.org.tr

 

35. İletişim Adresi: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Hâkimiyeti Milliye Caddesi No:58, D:27
Üsküdar / İstanbul / Türkiye

 

36. Internet Sayfası: https://abad.org.tr/

 

37. Sosyal Medya Hesabı: ABAD Resmi Instagram Hesabı

 

38. Yarışma Şartları:

 • Hikâyeler, Word belgesi formatında, A4, Times New Roman, 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde olmalıdır.
 • Hikâyeler, ortaokul kategorisi için 4 sayfadan fazla, lise kategorisi için 7 sayfadan fazla olmamalıdır.

 

39. Değerlendirme Kriterleri:

 • Türkçenin yaratıcı imkânlarını kullanmaktaki başarısı: 20 puan
 • Türkçenin doğru kullanımı: 10 puan
 • Hikâyenin yarışma temasını ifade edebilme gücü: 20 puan
 • Konu, ana karakter, zaman ve mekân tercihlerinin kurgulanma becerisi: 20 puan
 • Hikâyedeki özgünlük ve akıcılık: 20 puan
 • Hikâyenin Başlığı: 5 puan
 • Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uyulması: 5 puan

Toplam: 100 puan

 

40. Değerlendirme Komisyonu:

Zuhal ÖZTÜRK- Jüri Başkanı

Ergin AYDIN- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Elif ÇINARLIK- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Sevda URFA- Çocuk Edebiyatı Yazarı
Çiğdem ORUÇ- Çocuk Edebiyatı Yazarı /Psikolog