Âşık Veysel Çocuk ve Gençlik Hikâye Yarışması Şartnamesi | 2023

ANADOLU BİLGELERİNİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ (ABAD)

     

ABAD YUNUS EMRE BÜYÜK ÖDÜLÜ” 

2023 YILI ÂŞIK VEYSEL 

ÇOCUK VE GENÇLİK HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

       1. Yarışmanın Konusu: 2023 yılı, Birleşmiş Milletler 2020 yılı İnsani Gelişme Raporu “Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen” başlığı ile yayımlandı. İnsanoğlu ekonomik olarak gelişirken, refahını arttırırken bunun ağır bedelini binlerce yıldır gezegenimiz ödüyor. Ortak gündemimizde çevre ve iklim sorunları yer alıyor. Yaşlı dünyamız artık yükümüzü taşımakta zorlanıyor. Bunu azaltmalıyız. Bu güne kadar duyarsızca, hesapsızca kullandığımız kaynaklarının sonuna geliyoruz. Aslında bu tehlikeyi her varlık kendi dilince bize duyurmaya çalışıyor ama biz o seslere yeterince kulak vermiyoruz. Bu güne kadar önemsemediğimiz için bir türlü ormanların, denizlerin, hayvanların dilini yeterince öğrenemedik. Hava, çevremiz, denizler, ırmaklar, toprak ve hatta çöller dahi kirlenirken iklim değişikliği, kuraklık, sel felaketleri ve diğer doğal afetler aslında doğanın tükenmişliğini anlatmak için kullandığı cümlelerdi. Âşıklar bu sesi duyanlar, doğanın dilini çözenler. Denizlerin, ormanların, bitkilerin, hayvanların sesini duyabilmek için sevmek onlarla dost olmak gerektiğini en çok ozanlar, âşıklar biliyor. Anadolu’nun tüm varlığı ayırmadan bir birlik içinde gören, sevgiyle kuşatan gönül dilinin 20. asırdaki en sade dili Âşık Veysel’e ait. Vefatının 50. Yıl dönümünde UNESCO tarafından 2023 yılının Âşık Veysel yılı ilan edilmesi vesilesi ile derneğimizin gelenekselleşen “ABAD Yunus Emre Büyük Ödülü”’nün 2023 yılında ÂŞIK VEYSEL’in aziz hatırasına atfedilmesine ve bu yılki Hikâye Yarışmasının ana temasının ulu ozanın dilinden “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır” diyerek tüm “Varlığa Dost Olmak”  şeklinde belirlenmesine karar verilmiştir. 

       2. Yarışmanın Amacı:Güzel toplumları, güzel insanlar inşa eder” inancıyla, birlikte yaşadığımız insanlarla ve dünya ile olan ilişkilerimizi şekillendiren ve kültürümüzün özünde bulunan güzel ahlâk, tüm canlılara duyulan sevgi, merhamet ve saygı kavramlarını vurgulayan nitelikli hikâyelerin edebiyatımıza kazandırılmasıdır. Bu amaçla, iki ayrı kategoride değerlendirilmek üzere çocuk ve genç yazarların

 1. Kategori: Ortaokul 
 2. Kategori: Lise 

Hikâyelerini ‘ABAD Yunus Emre Büyük Ödülü’ 2023 Yılı Âşık Veysel Hikâye Yarışmasına göndermeleri öngörülmüştür.

      3. Yarışmanın Türü: Hikâye yarışması

 Hikâyelerin teması: “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır; Varlığa Dost Olmak”

      4. Yarışma Takvimi:

Yazıların Son Gönderim Tarihi

31 Ocak 2023

Saat: 18:00

Sonuçların Açıklanması

5 Mayıs 2023

Ödüllerin Dağıtılması

19 Mayıs 2023

        5. Yarışmaya, Türkiye’deki tüm Ortaokul (Resmi ve Özel Ortaokullar ile İmam-Hatip Ortaokulları) ve Lise düzeyinde (Resmi ve Özel Liseler, İmam- Hatip Liseleri ile Meslek Liseleri) örgün eğitim gören herkes herhangi bir ücret, ödeme ya da bedel karşılığı olmaksızın, tamamen gönüllülük esasıyla katılabilir. 

Hikâyelerin gönderimi ancak, veli izin formunun eksiksiz doldurulması ile tamamlanabilecektir. Adayların, hikâyelerini velilerinin onayları ile göndermiş olmaları esastır.

       6. Yarışmaya katılmak üzere gönderilen metin, hikâye türüne uygun olarak yazılmalıdır. Hikâye, Türkçe dilinde yazılmalıdır. Hikâye, ‘’Varlığa Dost Olmak, iyi, dürüst ve merhametli insan olmak” temalarında yazılmalıdır. Yarışmacılar birden fazla hikâye ile yarışmaya katılabilir. Ancak, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikâyeler yarışmaya kabul edilmez.

       7. Adaylar hikayelerini Word dosyası olarak abad.org.tr/yunus adresi üzerinden göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır. Hikâye metni, Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve Ortaokul kategorisinde en fazla 4 sayfa, Lise kategorisinde ise en fazla 7 sayfa olmalıdır. 

       8. Yarışmaya katılan eserlerin tüm hukuki sorumluluğu eser sahibine aittir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden ve reklam unsuru içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır

       9. Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD), ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan hikâyeleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

         10. Eser sahipleri açık rıza onayını imzaladıklarında hikâyelerinin ABAD tarafından basılı ya da dijital olarak paylaşılıp yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmez. Ayrıca Hikaye sahipleri yarışmaya katılmakla hikayelerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. 

        11. Yarışmaya katılan tüm eserlerin telifi Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD)’a ait olur. ABAD hikâyeleri kitaplaştırabilir. Kitapta yer alacak hikâyeler için –dereceye girmiş ya da girmemiş fark etmeksizin- ayrıca telif ücreti ödenmez. 

       12. Yarışma sonuçları, sonuçların açıklanmasından sonra 5 iş günü içerisinde itiraz edildiği takdirde seçici kurul tarafından tekrar gözden geçirilecektir.

       13. Derneğimiz, yarışmaya katılan her bir çocuğumuz ve gencimiz için fidan dikecektir.

       14. Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Ocak 2023, saat:18.00’dır. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

       15. Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, Türkçenin doğru kullanımı, yazınsal duyarlık ve edebî değer aranacaktır. Söz konusu kriterler ve değerlendirmeye esas puanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

‘Abad Yunus Emre Büyük Ödülü’ Hikâye Yarışması Hikâye Değerlendirme Kriterleri

 1. Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı                                         20 puan
 2. Türkçenin doğru kullanımı                                                                                       10 puan
 3. Hikâyenin yarışma temasını ifade edebilme gücü                                               20 puan
 4. Konu, ana karakter, zaman ve mekân tercihlerinin kurgulanma becerisi      20 puan
 5. Hikâyedeki özgünlük ve akıcılık                                                                              20 puan
 6. Hikâyenin başlığı                                                                                                          5 puan
 7. Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulması                                        5 puan

TOPLAM                                                                                                                              100 puan

       16. Katılımcı yarışmaya göndermiş olduğu ‘eserin’ tümüyle kendisine ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını taahhüt etmiş sayılırlar. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. 

       17. Ödül olarak; 

Ortaokul  Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,

Birinciye: Tablet + 1.500.TL (10 İnç, 4 GB Ram, 32 GB Dâhili Hafıza) 

İkinciye: Tablet + 900.TL  (10 İnç, 4 GB Ram, 32 GB Dâhili Hafıza)

Üçüncüye: 1.500.TL

Mansiyon: 800.-TL

Lise Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,

Birinciye: Tablet + 1.500.TL (10 İnç, 4 GB Ram, 32 GB Dâhili Hafıza)

İkinciye: Tablet + 900.TL (10 İnç, 4 GB Ram, 32 GB Dâhili Hafıza)

Üçüncüye: 1.500.TL

Mansiyon: 800.-TL

Yarışmanın tüm bütçesi Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği tarafından karşılanacaktır. 

 1. Çiğdem ORUÇ – Çocuk  Edebiyatı Yazarı /Psikolog –  Jüri Başkanı 
 2. Ergin Aydın  – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 3. Leyla İpekçi – Yazar
 4. Elif Çınarlık – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 5. Ali İhsan Cihan – Editör / Sosyolog 
 6. Başak Arslan – Eğitmen  
 7. Çiğdem Korkmaz – Editör / Psikolog
 8. İrem Özden – Eğitmen / Psikolog       

       19. Yarışmaya başvuran yarışmacılar, yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir. 

Web sitesi/www.abad.org.tr/yunus

İnstagram/anadolubilgeleri

Facebook/Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği

       20. Bu şartname 20 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.